در این مراسم که با حضور رئیس دادکستری استان آذر بایجانشرقی و معاونین تشکیلات قضایی -معاون استاندار و فرماندار ویژه مرند – روسای دادگستری های کلیبر – اهر و آذر شهر و مسئولین ادارات و نهادهای دولتی و خانواده های معظم شهدابرگزار شد        

در این مراسم که با حضور رئیس دادکستری استان آذر بایجانشرقی و معاونین تشکیلات قضایی -معاون استاندار و فرماندار ویژه مرند – روسای دادگستری های کلیبر –

اهر و آذر شهر و مسئولین ادارات و نهادهای دولتی و خانواده های معظم شهدابرگزار شد

 

 

 

uvs141002-026 uvs141002-025uvs141002-024 uvs141002-023 uvs141002-021 uvs141002-020 uvs141002-019 uvs141002-018 uvs141002-017 uvs141002-016 uvs141002-015 uvs141002-014 uvs141002-013 uvs141002-011 uvs141002-010 uvs141002-006 uvs141002-005 20140604_180026

uvs141003-030 uvs141003-037

 

uvs141003-039