به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند گرشاسبی معاون استاندار آذربایجان شرقی با حضور در محل احداث تقاطع غیر همسطح دولت آباد ضمن بازدید از عملیات اجرایی این طرح در جریان روندادامه کار قرار گرفت .

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند گرشاسبی معاون استاندار آذربایجان شرقی با حضور در محل احداث تقاطع غیر همسطح دولت آباد   ضمن بازدید از عملیات اجرایی این طرح در جریان روندادامه  کار قرار گرفت .

DSC_0001 DSC_0003 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0016