آیین افتتاح تبریز ۲۰۱۸ امروز چهارشنبه با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد.

آیین افتتاح تبریز ۲۰۱۸ امروز چهارشنبه با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد.

 

 

۰fc89e75-5940-4400-aaba-7b3e6a172589

 

 

 

 

۱۶۱۱۰۳۷

 

 

۵c336526-891f-41f6-9d1c-86395dbff4ba

۱۶۳۹۰ba8-8e6f-48d2-9d9b-f9b41faec899

 

a5a03385-d4d7-407e-afca-e8114e32576d

c91eb840-802e-452a-8eb2-879ea0e0f7f6

dec91ea5-94f2-4455-94ee-1f3f39e177c9

e7d3a542-e4c7-482b-bc3e-3d5ca54d9ce6

e617c45f-2721-434b-8d07-f1cf5d95c43a

۳fdf3a1e-c040-4be1-b718-20aaf542b1ec

۱۹۵۳aee4-7b35-423d-a6c9-e5f00cade619

e617c45f-2721-434b-8d07-f1cf5d95c43a

۴a93cb75-5ff2-49c8-9725-58738b7dab42