یه گزارش اخبار به روز مرند : به نقل از وابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان مرند ، با حضور ممی زاده مشاور مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی ،  یونس نصیری به عنوان رئیس آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مرند منصوب شد . یونس نصیری از سال […]

یه گزارش اخبار به روز مرند : به نقل از وابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان مرند ، با حضور ممی زاده مشاور مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی ،  یونس نصیری به عنوان رئیس آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مرند منصوب شد .

یونس نصیری از سال ۱۳۹۱  در سازمان فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی فعالیت دارد که مسئول شورای مربیان استان  را در کارنامه خدمت خود دارد .

DSC_0002 DSC_0003 DSC_0009 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0017