فرماندار شهرستان ویژه مرند گفت: در راستای اجرای سیاست های ساخت مسکن در زمین های دولتی،400 واحد مسکونی با همکاری اداره راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مرند احداث می شود.

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند :داود گرشاسبی در جلسه شورای مسکن با اشاره به سیاست های دولت جهت ساخت مسکن در زمین های دولتی برای اقشار کم درآمد، اظهار داشت: در راستای اقدام ملی و دستور رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی، ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور در دستور کار قرار گرفته که سهم مرند از این تعداد ۴۰۰ واحد است.
وی افزود: طبق توافق انجام گرفته، اداره راه و شهرسازی، ۲ هکتار زمین جهت ساخت ۴۰۰ واحد مسکونی در شهرک میلاد مرند در نظر گرفته و احداث این واحدها نیز بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
گرشاسبی با تاکید بر حل مشکلات مسکن مهر در شهرک میلاد مرند، گفت: جهت رفع مسائل مساکن مهر در شهر کشکسرای نیز اقدام جدی انجام و آماده سازی آسفالت معابر در این شهر تسریع شود.
وی تاکید کرد: روسای ادارات سعی کنند با ایجاد مدیریت یکپارچه شهری، علاوه بر کاهش هزینه ها، موجب تسریع در رفع مشکلات شوند.
فرماندار مرند با اشاره به وجود مشکل در ارائه اسناد مالکیت شهرک بعثت نیز گفت: در طول یک هفته جاری باید ادارات ثبت و اسناد، منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی، موارد عدم ارائه سند مالکیت این شهرک را بررسی کرده و اسناد در اسرع وقت صادر گردد