مدیر کل بهزیستی استان آذر بایجانشرقی در حاشیه سفر یکروزه به شهرستان مرند و بازدید از مرکز توابخشی معلولین و خانه سالمندان شهرستان مرند  در گفت‌وگو با خبرنگارصدا و سیما در مرنداظهار داشت: ۱۳۱ خانوار سه قلو با ۳۹۴ کودک و ۳۱۳ خانوار دو قلو با ۶۲۶ کودک تحت پوشش اداره بهزیستی استان هستند. – […]

مدیر کل بهزیستی استان آذر بایجانشرقی در حاشیه سفر یکروزه به شهرستان مرند و بازدید از مرکز توابخشی معلولین و خانه سالمندان شهرستان مرند  در گفت‌وگو با خبرنگارصدا و سیما در مرنداظهار داشت: ۱۳۱ خانوار سه قلو با ۳۹۴ کودک و ۳۱۳ خانوار دو قلو با ۶۲۶ کودک تحت پوشش اداره بهزیستی استان هستند. –

ارشد زاده افزود : یکی از وظایف و رسالتهای سازمان بهزیستی حمایت از معلولین و سالمندان می باشد که در این راستا از این عزیزان حمایتهای اجتماعی نیز داریم و برخی از این معلولین و افراد بی سرپرست یا سالمندان نیاز به مراقبت شبانه روزی در مراکز بهزیستی دارند  که در حال حاضر ۲۹ مرکز نگهداری معلولین و سالمندان در سطح استان وجود دارد که قریب به ۲۰۰۰ نفر در این مراکز بطور شبانه روزی نگهداری میشوند و البته برخی از معلولیت نیز در مراکز توابخشی روزانه آموزشهای توانبخشی را دریافت میکنند.

وی افزود: هدف و آرزوی اصلی ما این است که معلول در کنار خانواده باشد که این موضوع یعنی توانبخشی مبتی بر خانواده یکی از برنامه های اصلی ما می باشد و این عزیزان را در کنار خانواده تحت حمایت و کمک داشته باشیم ولی یکسری معلولین هستند که یا بیسرپرستند و یا خانواده توانایی نگهداری ندارد که برای این عزیزان مراکز شبانه روزی تاسیس و نگهداری میشوند.

ارشدزاده اظهار کرد: در راستای توانبخشی و اشتغال معلولین نیز برنامه های اولویت دار داریم و در همین خصوص آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی در مراکز انجام می شود تا در نهایت برای توانمند ساری و اشتغال این عزیزان برنامه ریزی میکنیم تا بتوانند صاحب مهارت و کسب و کار شوند و از حمایت مستقیم دولت خارج شوند.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان افزود: استخدام و بکارگیری ۳ درصد معلولین در همه دستگاههای اجرایی یک امر قانونی است و موظفند این موضوع را رعایت نمایند که الان تا حدودی این قانون اجرا میگردد و برخی دستگاهها به بهانه هایی از این امر سرپیچی میکنند و براساس آمار حدود ۳۰ درصد معلولین استان حائز شرایط کارکردن هستند اما متاسفانه ۵۰ درصد این افراد حائز شرایط بیکارند و بیکاری یکی از مهمترین دغدغه های معلولین و سازمان بهزیستی می باشد.

وی همچنین در مورد تامین مسکن معلولین در استان گفت با استفاده از منابع بانکی بصورت تسهیلات وبلاعوض هم برای خرید و احداث هیچگونه محدویتی نداریم

uvs150203-010 uvs150203-006 uvs150203-002 uvs150203-001 uvs150203-020 uvs150203-011 uvs150203-003 uvs150203-002 uvs150203-012 uvs150203-016 uvs150203-020 uvs150203-021 uvs150203-023 uvs150203-024 uvs150203-030 uvs150203-094 uvs150203-073 uvs150203-070 uvs150203-069 uvs150203-067 uvs150203-076 uvs150203-081 uvs150203-082 uvs150203-084 uvs150203-064 uvs150203-063 uvs150203-062 uvs150203-055 uvs150203-058 uvs150203-061 uvs150203-048 uvs150203-050 uvs150203-051 uvs150203-040 uvs150203-042 uvs150203-044 uvs150203-045 uvs150203-032 uvs150203-036 uvs150203-037 uvs150203-039 uvs150203-089 uvs150203-087 uvs150203-086 uvs150203-085 uvs150203-090 uvs150203-092 uvs150203-093 Copy of uvs150203-003 Copy of uvs150203-004