خط کالیبراسیون شرکت تبریز کف با هزینه چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و با اشتغال زایی ۱۰ نفر مورد افتتاح قرار گرفت. این خط جدید جهت کالیبره کردن کاشی ها و یکدست بودن کاشی هنگام نصب راه اندازی شد که این خط، […]

به گزارش اخبار به روز مرند:خط کالیبراسیون شرکت تبریز کف با هزینه چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و با اشتغال زایی ۱۰ نفر مورد افتتاح قرار گرفت.

این خط جدید جهت کالیبره کردن کاشی ها و یکدست بودن کاشی هنگام نصب راه اندازی شد  که این خط، یکی از امتیازات برای فروش محصولی با دقت بیشتر به بازارهای داخلی و خارجی است.

شرکت تبریز کف شهرستان مرند در حال حاضر با تولید روزانه شش هزار متر مربع و فروش روزانه ۵ هزار متر مربع ۱۸ نوع کاشی و اشتغال ۱۵۱ نفر به صورت مستقیم توسط قوه قضائیه اداره می شود که یکی از شرکت های برتر تولید کاشی در شمالغرب کشور محسوب می شود.