آبان ۳۰, ۱۳۹۷

برگزاری کنفرانس بین المللی باستان شناسی و حفاظت در امتداد جاده ابریشم فرصت مناسبی برای شناساندن ظرفیت های شهرستان است

برگزاری کنفرانس بین المللی باستان شناسی و حفاظت در امتداد جاده ابریشم فرصت مناسبی برای شناساندن ظرفیت های شهرستان مر نداست

برگزاری کنفرانس بین المللی باستان شناسی ... سردبیر | ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
معاون استاندار آذربایجان شرقی گفت: برگزا... سردبیر | ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
امام جمعه مرند دشمنی با آمریکا را عین عز... سردبیر | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳