http://maranddailynews.ir/wp-content/uploads/2012/08/47936_424.jpg
16 آگوست 2012

تصاویری دردناک از زلزله در ورزقان :

 که دیدن آن دل هر انسانی را به درد می آورد