http://maranddailynews.ir/wp-content/uploads/2013/02/8aeb4f03-34c4-4260-ab5f-fce9e096d421_Thub_20130218_1026181.jpg
19 فوریه 2013

اهداءتندیس و لوح تقدیر همایش بین المللی مدیریت سبز به شهردار پر تلاش مرند

تندیس و لوح تقدیر همایش بین المللی مدیریت سبز ایران از سوی بنیاد جهانی انرژی به شهردار مرند اهداءشد . مهندس سید رضا هاشمی در این مورد گفت :این همایش با محورهای مدیریت سبز ورویکرد های نوین مدیریت شهری ،رویکرد نوین سبز ،اقتصاد و مدیریت انرژیب توسط انجمن مدیریت سبز ایران با مشارکت سازمان شهرداری […]