http://maranddailynews.ir/wp-content/uploads/2013/03/gavidel.gif
04 مارس 2013

به همت سپاه ناحیه مرند :همایش فرهنگ کار در شهرستان مرند برگزار شد :

همایش فرهنگ کار در شهرستان مرند برگزار شد : در این همایش که به همت سپاه ناحیه مرند وباهمکاری مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان در محل مجتمع ارشاد اسلامی رمرند برگزار می شد ،ابتدا فرمانده سپاه ناحیه مرند در گزارشی با اشاره به عملکرد نیروی مقاومت بسیج سپاه در ایجاد کار و ا شتغال و […]