http://maranddailynews.ir/wp-content/uploads/2013/05/ببب4.jpeg
17 مه 2013

بارش باران موجب خوشحالي مردم شهرستان مرند و كشاورزان شد!!!

بارش باران كه نم نم آن از شب گذشته در فضاي شهرمان آغز شده بود در دم دم هاي صبح افزايش يافت بطوري كه اكثر خيابانها ي شهربرعكس هفته هاي گذشته خلوت تر و مردم نشستن در منزل و تماشاي باران را ترجيح دادند . ولي در اين ميان جمع كثيري هم كه با وسيله […]