http://maranddailynews.ir/wp-content/uploads/2013/06/13910212000685_PhotoA.jpg
07 ژوئن 2013

امام جمعه مرند در خطبه های نماز جمعه :نامزدهای انتخابات باید در برنامه های تبلیغاتی خود از تخریب یکدیگر و بی انصافی پرهیز کنند و فقط به بیان برنامه ها و دیدگاه های خود بپردازند.

امام جمعه مرند در خطبه های نماز جمعه :نامزدهای انتخابات باید در برنامه های تبلیغاتی خود از تخریب یکدیگر و بی انصافی پرهیز کنند و فقط به بیان برنامه ها و دیدگاه های خود بپردازند. امام جمعه مرند در خطبه های نماز جمعه :نامزدهای انتخابات باید در برنامه های تبلیغاتی خود از تخریب یکدیگر و […]