http://maranddailynews.ir/wp-content/uploads/2013/07/hhhhhhhhhhhhhhhhhllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll-copy1.jpg
11 جولای 2013

افتخار دیگر توسط بانوان مرندی در عرصه ورزش /درخشش دوبانوی مرندی در مسابقات ووشو بانوان کشور

به گزارش هیئت ورزش ووشو شهرستان مرند مسابقات قهرمانی کشوری ویژه بانوان کشورکه با شرکت 12 تیم از استانهای کشور در قالب 300 ورزشکار ووشو کار جوانان و بزرگسالان در سبک لو حان جوان در استان البرز شهرستان کرج برگزار شد .ندا قنبرعلیزاده در وزن 50 کیلوبزرگسالان و فاطمه قربانزاده در وزن 48 کیلو در […]