http://maranddailynews.ir/wp-content/uploads/2013/08/SAHRDARE1.jpg
28 آگوست 2013

از اولین روز خدمتم در شهرداری تا هم اکنون برا ی من هیچ فرقی نکرده

از اولین روز خدمتم در شهرداری تا هم اکنون برلی من هیچ فرقی نکرده سید رضا هاشمی شهردار مرند در گفتگو با خبرنگار ما گفت : کارهای زیادی به تازگی شروع شده و روند تکمیل طرح‌های قبلی نیز با جدیت در حال انجام است تا ثابت کنیم که از روز اول تاحال خدمت در شهرداری […]